ltv-1200-ventilator_2017

LTV 1200

Ventilator LTV 1200 innebär lättanvänd avancerad ventilation i ett litet lätt paket. Använd LTV 1200 på intensivvårdsavdelningen, akutmottagningen eller för patienttransporter förvissad om att du levererar ventilationsvård och komfort av högsta kvalitet till patienterna.

Category: . Tag: .

MER OM PRODUKTEN

Ställ snabbt in initial ventilation på LTV 1200-ventilatorn med förinställningar för spädbarns-, pediatriska och vuxna patienter som använder antingen invasiva eller icke-invasiva lägen. Finjustera inställningarna enkelt med touch-turn-touch-gränssnittet och frontpanelen med lysdioder.

För patienter som väger minst 5 kg ger LTV 1200-ventilatorn ett brett utbud av ventilationsbehandlingar för att möta krävande patientbehov, inklusive volymkontroll, tryckkontroll, tryckunderstöd och spontana andningstyper. Den hyperkänsliga flödestriggningen i kombination med funktionen för spontanandningsförsök främjar och underlättar avvänjningen för både patient och kliniker.

LTV 1200-ventilatorn ger dig frihet med bekvämt bärbar ventilation även för intensivvårdsavdelningen.