lodebodyweight

Body Weight Suspension

Body Weight Suspension systemet (BWSS) gör det möjligt att lyfta en totalvikt på 160 kg och kontrollera rehabiliteringen noga genom att befria patientens vikt med upp till 80 kg i steg om 0,1 kg.  BWSS kan integreras med Lode Valiant 2 Rehab löpband.

Läs gärna mer på Lodes hemsida.